تقدیر (فریتس لانگ،والتر یانسن)(بیکلام+منو)1921

تقدیر (فریتس لانگ،والتر یانسن)(بیکلام+منو)1921
قیمت: 2000 تومان

خرید فیلم تقدیر (فریتس لانگ،والتر یانسن)(بیکلام+منو ناین)1921 destiny

کارگردان بازیگر نقش اول بازیگر نقش دوم ژانر فیلم    
Fritz Lang Lil Dagober Walter Janssen Drama