دختر شهری (فریدریش ویلهلم مورنائو،چارلز فارل)(بیکلام+منو)1930

دختر شهری (فریدریش ویلهلم مورنائو،چارلز فارل)(بیکلام+منو)1930
قیمت: 2000 تومان

خرید فیلم دختر شهری (فریدریش ویلهلم مورنائو،چارلز فارل)(بیکلام+منو)1930 city girl

کارگردان بازیگر نقش اول بازیگر نقش دوم ژانر فیلم امتیاز در IMDb   
F.W. Murnau  Charles Farrell  Mary Duncan Drama, Romance  8