پلیس آکادمی 6 (مایکل وینسلو،بابا اسمیت)(زیرنویس فارسی+زا+منو)1989

پلیس آکادمی 6 (مایکل وینسلو،بابا اسمیت)(زیرنویس فارسی+زا+منو)1989
قیمت: 2000 تومان

خرید فیلم پلیس آکادمی 6 (پیتر بنرز،مایکل وینسلو،بابا اسمیت)(زیرنویس فارسی+زیرنویس انگلیسی+منو)1989 Police Academy VI (City Under Siege)

کارگردان بازیگر نقش اول بازیگر نقش دوم ژانر فیلم    
Peter Bonerz Michael Winslow Bubba Smith

Comedy, Crime

خرید فیلم پلیس آکادمی 7 (به شاخه فیلمهای دهه نود مراجعه کنید)