پلیس آکادمی 5 (دیوید گراف،بابا اسمیت)(زیرنویس فارسی+زا+منو)1988

پلیس آکادمی 5 (دیوید گراف،بابا اسمیت)(زیرنویس فارسی+زا+منو)1988
قیمت: 2000 تومان

خرید فیلم پلیس آکادمی 5 (الن مایرسون،دیوید گراف،بابا اسمیت)(زیرنویس فارسی+زیرنویس انگلیسی+منو ناین)1988 Police Academy V (Assignment Miami Beach)

 

کارگردان بازیگر نقش اول بازیگر نقش دوم ژانر فیلم    
Alan Myerson David Graf Bubba Smith Comedy, Crime