افسانه کانتربری (پیر پائولو پازولینی،هیو گریفیث)(زیرنویس فارسی+زا)1972

افسانه کانتربری (پیر پائولو پازولینی،هیو گریفیث)(زیرنویس فارسی+زا)1972
قیمت: 2000 تومان

خرید فیلم افسانه کانتربری (پیر پائولو پازولینی،هیو گریفیث،لائورا بتی)(زیرنویس فارسی+زا)1972 The Canterbury Tales

کارگردان بازیگر نقش اول بازیگر نقش دوم ژانر فیلم جوایز  
Pier Paolo Pasolini Hugh Griffith Laura Betti Drama, Comedy, Romance  1 win