بسترهای نرم جنگهای سخت (پیتر سلرز)(زیرنویس فارسی+زا+منو)1974

بسترهای نرم جنگهای سخت (پیتر سلرز)(زیرنویس فارسی+زا+منو)1974
قیمت: 2000 تومان

خرید فیلم بسترهای نرم جنگهای سخت (جان ادواردبولتینگ،روی بولتینگ،پیتر سلرز،لیلا کدرووا)(زیرنویس فارسی+زیرنویس انگلیسی+منو)1974 Soft Beds, Hard Battles (Undercovers Hero)

کارگردان بازیگر نقش اول بازیگر نقش دوم ژانر فیلم امتیاز در IMDb   
Roy Boulting Peter Sellers Lila Kedrova Comedy   5.3  

 به کارگردانی برادران بولتینگ