شریک (برناردو برتولوچی،پیر کلمنتی)(زیرنویس فارسی+زا+منو)1968

شریک (برناردو برتولوچی،پیر کلمنتی)(زیرنویس فارسی+زا+منو)1968
قیمت: 2000 تومان

خرید فیلم شریک (برناردو برتولوچی،پیر کلمنتی،تینا امون)(زیرنویس فارسی+زیرنویس انگلیسی+منو ناین)1968 Partner

کارگردان بازیگر نقش اول بازیگر نقش دوم ژانر فیلم    
Bernardo Bertolucci Pierre Clémenti Tina Aumont Drama