آنجا تجارتی مثل نمایش نیست (اتل مرمن)(زیرنویس فارسی+زا+منو)1954

آنجا تجارتی مثل نمایش نیست (اتل مرمن)(زیرنویس فارسی+زا+منو)1954
قیمت: 2000 تومان

خرید فیلم آنجا تجارتی مثل نمایش نیست (والتر لنگ،اتل مرمن،دانالد اوکانر)(زیرنویس فارسی+زیرنویس انگلیسی+منو)1954 There's No Business Like Show Business

کارگردان بازیگر نقش اول بازیگر نقش دوم ژانر فیلم جوایز امتیاز در IMDb 
Walter Lang Ethel Merman Donald O'Connor Drama, Musical, Romance   Nominated for 3 Oscars. Another 1 nomination   6.6