ماسیست علیه مغولها (مارک فورست)(دوبله فارسی+اصلی)1963

ماسیست علیه مغولها (مارک فورست)(دوبله فارسی+اصلی)1963
قیمت: 5000 تومان

خرید فیلم ماسیست برعلیه مغولها (دومنیکو پائوللا،مارک فورست)(دوبله فارسی+اصلی)1963 Hercules Against the Mongols

کارگردان بازیگر نقش اول بازیگر نقش دوم ژانر فیلم    
Domenico Paolella Mark Forest  José Greci, Maria Grazia Spina Adventure, Drama    

 Maciste contro i Mongoli (original title)