روزشغال (کپچر)(فرد زینمان،ادوارد فاکس)(دوبله فارسی)1973

روزشغال (کپچر)(فرد زینمان،ادوارد فاکس)(دوبله فارسی)1973
قیمت: 2000 تومان

خرید فیلم روزشغال (فرد زینمان،ادوارد فاکس)(دوبله فارسی)1973 The Day Of The Jackal

کارگردان بازیگر نقش اول بازیگر نقش دوم ژانر فیلم جوایز امتیاز در IMDb 
Fred Zinnemann  Edward Fox Alan Badel Drama, Thriller Nominated for Oscar. Another 1 win & 10 nominations   

کپچر عالی