آقای سحرآمیز (کپچر)(دین جونز،فیلیپ لروی)(دوبله فارسی)1970

آقای سحرآمیز (کپچر)(دین جونز،فیلیپ لروی)(دوبله فارسی)1970
قیمت: 2500 تومان

خرید فیلم آقای سحرامیز (کپچر)(آنتونیو مارگریتی،دین جونز،فیلیپ لروی،گستونه موسکین)(دوبله فارسی)1970 Mr. Superinvisible (L'inafferrabile invincibile Mr. Invisibile)

کارگردان بازیگر نقش اول بازیگر نقش دوم ژانر فیلم    
Antonio Margheriti (as Anthony M. Dawson)  Dean Jones  Philippe Leroy, Gastone Moschin  Comedy, Fantasy, Romance    

فیلم ایتالیایی قدیمی