همسر عزیزم (کپچر)(جانی دورلی،آگوستینا بلی)(دوبله فارسی)1977

همسر عزیزم (کپچر)(جانی دورلی،آگوستینا بلی)(دوبله فارسی)1977
قیمت: 3000 تومان

خرید فیلم همسر عزیزم (پاسکواله فستا کامپانیله،جانی دورلی،آگوستینا بلی)(دوبله فارسی)1977 CARA SPOSA

کارگردان بازیگر نقش اول بازیگر نقش دوم ژانر فیلم جوایز امتیاز در IMDb 
Pasquale Festa Campanile Johnny Dorelly Agostina Belli Drama, Comedy    

 کپچرعالی 

فیلم ایتالیایی قدیمیر