سولاریس (آندری تارکوفسکی)(دوبله فارسی+اصلی+زف+منو)1972

سولاریس (آندری تارکوفسکی)(دوبله فارسی+اصلی+زف+منو)1972
قیمت: 2000 تومان

خرید فیلم سولاریس (آندری تارکوفسکی)(دوبله فارسی+اصلی+زف+منو)1972 Solaris

آرشیو کامل فیلمهای تارکوفسکی