کانال (آندری وایدا)(دوبله فارسی+اصلی+منو)1957

کانال (آندری وایدا)(دوبله فارسی+اصلی+منو)1957
قیمت: 2500 تومان

خرید فیلم کانال (آندری وایدا)(دوبله فارسی+اصلی+منو ناین)1957 kanal

کارگردان بازیگر نقش اول بازیگر نقش دوم ژانر فیلم جوایز  
Andrzej Wajda Teresa Izewska Tadeusz Janczar Drama, War  Nominated for BAFTA Film Award. Another 1 win & 1 nomination