نبرد ناوهای پوتیمکین+قدیمی وجدید (دوفیلم)(دوبله فارسی+اصلی+منو)1925

نبرد ناوهای پوتیمکین+قدیمی وجدید (دوفیلم)(دوبله فارسی+اصلی+منو)1925
قیمت: 2000 تومان

خرید فیلم قدیمی و جدید+نبرد ناوهای پوتیمکین (دوفیلم)(گریگوری الکساندرف،الکساندر آنتونف)(دوبله فارسی+اصلی+منو ناین)1929-1925 Staroye i novoye-Old and New+Battleship Potemkin

کارگردان بازیگر نقش اول بازیگر نقش دوم ژانر فیلم امتیاز در IMDb   
Grigori Aleksandrov, Sergei M. Eisenstein Marfa Lapkina,Aleksandr Antonov M. Ivanin,Vladimir Barsky Drama        Drama, History, War 7.3   


اسلایدشو