نبرد ناوهای پوتیمکین+قدیمی وجدید (دوفیلم)(دوبله فارسی+اصلی+منو)1925

نبرد ناوهای پوتیمکین+قدیمی وجدید (دوفیلم)(دوبله فارسی+اصلی+منو)1925
قیمت: 2000 تومان

خرید فیلم قدیمی و جدید+نبرد ناوهای پوتیمکین (دوفیلم)(گریگوری الکساندرف،الکساندر آنتونف)(دوبله فارسی+اصلی+منو ناین)1929-1925 Staroye i novoye-Old and New+Battleship Potemkin

کارگردان بازیگر نقش اول بازیگر نقش دوم ژانر فیلم امتیاز در IMDb   
Grigori Aleksandrov, Sergei M. Eisenstein Marfa Lapkina,Aleksandr Antonov M. Ivanin,Vladimir Barsky Drama        Drama, History, War 7.3