من و رضا (ادامه کتاب من و خاندان پهلوی)(نوشته احمد علی مسعود انصاری)

من و رضا (ادامه کتاب من و خاندان پهلوی)(نوشته احمد علی مسعود انصاری)
قیمت: 15000 تومان

خرید کتاب من و رضا (ادامه کتاب من و خاندان پهلوی)(نوشته احمد علی مسعود انصاری)

نویسنده:   احمد علی مسعود انصاری
مترجم:  
تعداد صفحات:  749
درصد نو بودن:  99
وزن (گرم):  1000
جلد گالینگور: