دیوان خواجه حافظ شیرازی (با مقابله از نسخه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی)

دیوان خواجه حافظ شیرازی (با مقابله از نسخه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی)
قیمت: 40000 تومان

خرید دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (با مقابله از نسخه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی)

نویسنده:  خواجه حافظ شیرازی 
مقابله از نسخه: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی
تعداد صفحات:  388
درصد نو بودن:  100
وزن (گرم):  800
جلد گالینگور: