دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (با تصحیح محمد بهشتی)

دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (با تصحیح محمد بهشتی)
قیمت: 40000 تومان

خرید دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (با تصحیح محمد بهشتی)

نویسنده:  حافظ شیرازی 
تصحیح:  محمد بهشتی
تعداد صفحات:  360
درصد نو بودن: 90
وزن (گرم):  800
جلد گالینگور: