اصول طراحی و تولید فیلمهای آموزشی (نوشته سید عباس رضوی)

اصول طراحی و تولید فیلمهای آموزشی (نوشته سید عباس رضوی)
قیمت: 15000 تومان

خرید کتاب اصول طراحی و تولید فیلمهای آموزشی (نوشته سید عباس رضوی)

نویسنده:  سید عباس رضوی
مترجم:  
تعداد صفحات:  263
درصد نو بودن:  90
وزن (گرم):  400